Skivettregler

 1. Ansvar for å unngå skade
  Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre. Det er ikke tillatt å kjøre på ski i alpinanlegget med barn i bæremeis.
 2. Avpass farten eller forholdene
  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.
 3. Vikeplikt
  Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
 4. Forbikjøring/utforkjøring
  Det er forbudt å kjøre rett utfor (unntatt under organisert trening). Kjører du forbi en annen må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.
 5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
  Kjører du inn i eller svinger oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring eller stans.
 6. Stopp i nedfarten
  Stopp ikke opp eller sitt i trange eller uoversiktlige steder.
 7. Til fots i nedfarten
  Er du til fots, må du kunne benytte ytterkanten av bakken.
 8. Skistoppere/fangremmer
  Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
 9. Respekter skilt
  Følg skilting, merking og anvisninger.
 10. Hjelp til ved ulykker
  Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner å medvirkende plikter å oppgi personalia.