@tyinfilefjell
Booking og
overnatting

Det skjer

13/12

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
14/12

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
14/12

Kitekurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
20/12

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
21/12

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
21/12

Kitekurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
27/12

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
28/12

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport